Kontakt

marker

Kontaktuj nás

Orange slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08
Bratislava

phone

Zákaznícka linka

0919 919 919 (0.07 €/min.)
chat

Online chat

K dispozícii počas pracovných dní na
vybraných stránkach www.funfon.sk
od 8.00 do 18.30 hod.

pen

Ochrana osobných údajov

Meno:

Zodpovedná osoba za dohľad nad
spracovaním osobných údajov (DPO)

E-mail:

dpo@orange.sk

Žiadosti týkajúce sa tvojich osobných
údajov v našich systémoch nájdeš tu

Hľadáš koľko zacvakáš
s FunFónom?

Máš otázky týkajúce
sa FunFón karty?