Kontaktuj nás

Počuj, ak si nevieš rady, pokojne nám napíš alebo cinkni a my ti radi odpovieme.

Adresa na zasielanie pošty

Orange slovensko, a. s.,
Metodova 8, 821 08
Bratislava

Zákaznícka linka

0919 919 919
(0,07 €/min.)

Online chat

K dispozícii počas pracovných dní na vybraných stránkach www.funfon.sk od 8.00 do 18.30 hod.

Ochrana osobných údajov

Meno: Zodpovedná osoba za dohľad nad spracovaním osobných údajov (DPO)

E-mail: dpo@orange.sk
Žiadosti týkajúce sa tvojich osobných údajov v našich systémoch nájdeš na www.orange.sk/napiste-nam/ziadost-dotknutej-osoby-gdpr

Hľadáš, koľko zacvakáš s FunFónom?
Máš otázky týkajúce sa FunFón karty?
  • Čekuj sekciu Často kladené otázky.


mobil
dobiť kredit online