Kontaktuj nás

Počuj, ak si nevieš rady, pokojne nám napíš alebo cinkni a my ti radi odpovieme.

Adresa na zasielanie pošty

Orange Slovensko, a. s.,
Metodova 8, 821 08
Bratislava

Zákaznícka linka

0919 919 919
(0,07 €/min.)

Online chat

K dispozícii počas pracovných dní na vybraných stránkach www.funfon.sk od 8.00 do 18.30 hod.

Ochrana osobných údajov

Zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. nájdeš tu.

Žiadosti týkajúce sa tvojich osobných údajov v našich systémoch nájdeš tu.

Hľadáš, koľko zacvakáš s FunFónom?
Máš otázky týkajúce sa FunFón karty?
  • Čekuj sekciu Často kladené otázky.


mobil
dobiť kredit online